Informatie

Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich wereldwijd verspreidt. In verband met het coronavirus volgen wij de door het RIVM gestelde richtlijnen.

Gezien het advies van het RIVM, is onze praktijk open voor de reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u een afspraak heeft staan gaat deze vanuit onze kant door.

Mocht er iets wijzigen in uw gezondheid en u heeft op een van de volgende vragen “ja” als antwoord, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, smaak -en/of reukvermindering, koorts (meer dan 38⁰C)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, willen we u vragen bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Deze hangt in de wachtkamer.

In de wachtruimte en bij het maken van een afspraak proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • kom niet te vroeg, dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Ook heeft de behandelaar alvast mond- en gezichtsmasker voor wanneer zij u uit de wachtkamer haalt.
Ga thuis voor uw behandeling naar het toilet, want ons toilet is gesloten. Ook voor het tandenpoetsen, dus doe dit thuis.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut de mond laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen getroffen.

Complimenten en klachten

Wanneer u tevreden bent over de praktijk en/of de behandeling dan horen we dat graag van u. Wij hebben nog ruimte voor nieuwe patiënten, dus mocht u zelf patient willen worden of kent u iemand die op zoek is naar een tandarts dan houden wij ons van harte aanbevolen.

U bent natuurlijk ook welkom om ons te waarderen op een onafhankelijke vergelijkingssites zoals Independer.nl of Zorgkaartnederland.nl.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een behandeling of de aan u verschafte informatie, dan horen we dat natuurlijk ook graag van u. U kunt bellen of een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken zodat we er samen uit kunnen komen. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u advies inwinnen bij TIP, het tandheelkundig informatiepunt van de ANT (0900-20 250 12) en bij de Stichting Garantie Mondzorg (030 – 60 76 345).

Wijzigingen

Indien er iets verandert in uw persoonlijke gegevens dan horen we dit graag tijdig van u. Veranderingen in adresgegevens, telefoonnummer, e-mail of verzekeringsgegevens kunt u doorgeven via de e-mail op info@vetendeponti.nl of telefonisch op telefoonnummer 023-5253440. Wanneer wij niet aanwezig zijn in de praktijk, kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken.

Rekening via Anders Medical Factoring

Indien wij beschikken over uw verzekeringsgegevens, dan verstuurt Anders Medical Factoring de rekening eerst naar uw verzekeraar. Het deel wat vergoed wordt vanuit uw (aanvullende) verzekering hoeft u dus niet voor te schieten. Voor het resterende bedrag krijgt u van Anders Medical Factoring een rekening thuisgestuurd. U heeft dan een termijn van 30 dagen om de rekening te voldoen. Indien u inhoudelijke vragen over de rekening heeft, dan kunt u het beste de praktijk bellen. Voor vragen over de afhandeling of het voldoen van de rekening kunt u contact opnemen met Anders Medical Factoring per telefoon op nummer 085 – 76 06 262 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten), per e-mail naar service@mijnandersnota.nl of via de website www.mijnandersnota.nl. Ook wanneer u niet in staat bent uw nota tijdig te betalen is het verstandig contact met Anders Medical Factoring op te nemen.

Mocht u geen aanvullende tandartsverzekering hebben, dan is het mogelijk om bij de balie met uw pinpas te betalen. Ook als u geen gebruik van Anders Medical Factoring wilt maken, is deze mogelijkheid voor u beschikbaar.

Afspraak afzeggen

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor uw afspraak, dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk, doch tenminste 24 uur (1 werkdag) van tevoren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd en wij geen andere afspraak op hetzelfde tijdstip kunnen plannen, zullen we de gereserveerde tijd in rekening brengen.